Ako sa môžete zapojiť do našej cesty k Diverzite a Inklúzií?

Pri vytváraní vysoko výkonného globálneho tímu je rozmanitá pracovná sila len polovicou úspechu. To preto, že rôzne tímy majú svoje vlastné výzvy. Sme prirodzene priťahovaní k tým, ktorí sú nám podobní, čo môže viesť k vylúčeniu názorov ostatných.

Je to schopnosť vidieť veci očami inej osoby, čo nám prinesie iný pohľad na vec. To je to, čo potrebujeme k tomu, aby sme boli kreatívni, inovatívni a efektívni ľudia.

 

Ale to sa deje len vtedy, keď sa členovia tímu navzájom počúvajú a cítia sa byť vítaní, keď vyjadrujú svoje názory. Tomu sa hovorí inklúzia.

Globálne máme rôzne iniciatívy, aby sme vytvorili skvelé miesto pre prácu pre všetkých. Poskytujeme podporu skupinám a rôznym fóram zamestnancov, aby sme vytvorili povedomie o D&I. Tiež povzbudzujeme členov tímu k výmene nápadov a získavaniu informácií prostredníctvom networkingu. V mnohých organizáciách po celom svete sme tiež úspešne podporili mentoringové programy.

Tímové kempy

Pred viac ako 75 rokmi Martin Hilti pochopil, aké dôležité je, aby ľudia cítili, že vytvárajú niečo dôležité a boli súčasťou úspešného tímu. Jeho spôsob akým konal, viedol a inšpiroval ľudí svojím nadšením, ovplyvnil podnikovú kultúru Hilti. Toto udržiavať v priebehu rokov vyžaduje silnú firemnú kultúru založenú na základných hodnotách a poslaní.

Každý rok investujeme do tímových kempov. Ide o semináre pre všetkých zamestnancov po celom svete, ktoré sa zaoberajú iba našou firemnou kultúrou. Tímové kempy majú tri základné prvky: prínos spoločnosti, budovanie tímu a sebapoznanie. Posledný tímový kemp, Pit Stop Champion 2020, sa silne zameral na tému inklúzie.

Zaobchádzanie s nevedomými predsudkami

Vyvinuli sme semináre, aby sme s našimi vedúcimi tímov po celom svete prebrali nevedomé predsudky. Spojením týchto seminárov s kľúčovými hodnotiacimi procesmi, ako je rozvoj alebo nábor ľudí, podporujeme vedúcich tímov, aby zlepšili svoju sebareflexiu a viac si uvedomovali ich vlastné predsudky. To im pomáha robiť objektívnejšie a lepšie rozhodnutia.

Ďalšou fázou tejto cesty je preskúmať výzvy a príležitosti, ktoré prichádzajú s vedením zmiešaných tímov. Snažíme sa lepšie porozumieť našim ľuďom a pružne reagovať na ich potreby.
 
 

Čo robíme

Zistite, čo robíme, aby sa Diverzita & Inklúzia stala súčasťou nášho každodenného života.

"Všetci sú takí milí! V tejto oblasti je diverzita, ľudia z celého sveta sú začlenení - nezáleží na tom, aká je vaša národnosť, vaša farba pleti - všetci zdieľame rovnaký cieľ. "

Sam- manažér pre rozvoj obchodu - Šanghaj