Náš globálny trainee program pre budúcich manažérov

Hilti Outperformer: Technický smer

Skončili ste nedávno magisterské štúdium v technickom odbore?

Rozprávate plynule po anglicky alebo iným jazykom?

Páčila by sa vám možnosť žiť a pracovať v rôznych krajinách sveta?

Máte ambície a túžite po kariére v globálnom vyššom manažmente?

Program Hilti Outperformer by vám mohol pomôcť naštartovať kariéru presne podľa vašich predstáv.

Ponúkame tri rôzne smery: komerčný, technický a logistický. Na tejto stránke sa pozrieme na náš technický úsek.

 

Skutočná zodpovednosť už od prvého dňa

Hilti Outperformer je program rozvoja globálneho manažmentu, aký nenájdete nikde inde. Za dva roky vás pripravíme na kariéru v globálnom manažmente tým, že vás postavíme do centra nášho inovačného procesu a od prvého dňa vám zveríme plnú zodpovednosť.

Nenechajte sa však odradiť. Samozrejme, že práca je náročná vzhľadom na náročnosť a hektický charakter. Ale kým budete rozširovať svoje skúsenosti v rámci celej škály medzinárodných projektov a sociálnych projektov so zásadným dopadom, budeme vás z blízka viesť a podporovať. Zároveň vám poskytneme všetku potrebnú podporu, aby ste sa mohli učiť, rásť a formovať si vlastnú kariéru. Okrem toho, že budete zbierať úžasné skúsenosti a po celý čas spoznávať nových priateľov, získate kvalifikáciu na poprednej obchodnej škole IMD vo švajčiarskom Lausanne.

„V spoločnosti Hilti mám pocit, že skutočne môžem mojim klientom pomôcť venovať sa ich práci efektívnejšie. V konečnom dôsledku mám pocit, že moja práca má zmysel.“

Matthias Goetz, Stážista v rámci globálneho programu - Technika

Ste vhodným kandidátom pre tento program?

• Nedávno ste skončili vysokú školu alebo sa pripravujete na záverečné skúšky s magisterským titulom alebo PhD.

• Študovali ste technický odbor, či už ide o mechaniku, elektrotechniku, staviteľstvo, priemysel, letecké či materiálové inžinierstvo.

• Máte ambície uplatniť sa v rámci globálneho vyššieho manažmentu.

• Strávili ste minimálne tri mesiace a maximálne dva roky v pracovnom prostredí, napríklad na stáži, v učení alebo na praxi, prípadne ste práve nastúpili do zamestnania a hľadáte príležitosť na lepšie výkony a postup.

• Počas práce alebo štúdia ste získali medzinárodné skúsenosti.

• Hovoríte viacerými jazykmi – plynulo po anglicky a k tomu ďalším jedným alebo dvomi jazykmi. Tieto zručnosti budete potrebovať na prácu v rôznych regiónoch.  

• Ste zrelý a asertívny, zvedavý a zanietený.

• Ste flexibilným tímovým hráčom s dobrými komunikačnými a sociálnymi zručnosťami.

• Dokážete myslieť globálne a zaujímate sa o medzikultúrne kontakty a príležitosti práce v zahraničí.

Ako vyzerá náš trainee program - komerčný smer

Hilti Outperformer je dvojročný program. Od samého začiatku budete pracovať s kolegami z celého sveta, budete v kontakte s vyšším manažmentom, ako aj s vaším osobným mentorom. To znamená, že sa ako člen vysokovýkonného tímu budete zúčastňovať na stretnutiach s členmi predstavenstva a navštevovať globálne zhromaždenia. Prejdete rôznymi pozíciami, dozviete sa o plnení požiadaviek našich najnáročnejších klientov a budete môcť prispieť k tým najzásadnejším rozhodnutiam, kritickým pre naše podnikanie. Zároveň absolvujete program na obchodnej škole IMD vo Švajčiarsku a zapojíte sa do sociálneho projektu, ktorý ovplyvňuje životy ľudí.

Náš technický úsek je rozdelený do štyroch hlavných pracovných fáz:

• 15-18 mesiacov na oddelení inovácií a vývoja jedného z našich obchodných útvarov, výrobných závodov alebo výskumno-vývojových centier. Táto fáza sa uskutoční  buď na našej centrále v Lichtenštajnsku alebo v Nemecku či Rakúsku. Získate praktické skúsenosti z vedenia projektu v oblasti vývoja, či už sa bude jednať o váš vlastný projekt alebo budete súčasťou väčšieho vývojového tímu, prípadne ako manažér kvality alebo efektivity vo výrobnom prostredí.

• 3-6 mesiacov činnosti na strategickom projekte na našej centrále v Lichtenštajnsku. Budete pracovať ako člen projektového tímu v inej ako technickej oblasti. Môže sa jednať o logistiku, ľudské zdroje, financie alebo marketing.

• 3 mesiace činnosti na strategickom projekte mimo vášho regiónu. Znovu sa môže jednať o logistiku, ľudské zdroje, financie alebo marketing, ale z medzinárodného hľadiska, s rôznymi pracovnými kultúrami a výzvami trhu. Pokiaľ prichádzate z krajiny s rozvinutým trhom, budete pracovať na rozvojovom trhu a naopak.

 

Počas programu vás prostredníctvom celej škály fascinujúcich kurzov a podujatí pripravíme na kariéru v globálnom manažmente :

• Program rozvoja riadenia (vodcovstva) – komplexný vzdelávací program v spolupráci s obchodnou školou IMD vo švajčiarskom Lausanne, navrhnutý tak, aby rozšíril vaše vnímanie spoločnosti Hilti a vašu rolu budúceho vedúceho pracovníka. Školenie pokrýva širokú škálu okruhov, ako Strategické myslenie, Financie, Realizácia a Globálne riadenie (vodcovstvo). Ide o kombináciu školenia online, v učebni a v teréne – individuálne aj v tímoch – pod záštitou IMD.

• Školenie v oblasti obchodného manažmentu – individuálne školenie v Hilti. Tréning je zameraný na profily správania, osobnostné vlastnosti, štýly riadenia, komunikačné zručnosti a prezentačné nástroje. 

• Globálne zhromaždenie – 4-5 dní na našej globálnej centrále v Lichtenštajnsku. Pohľad na fungovanie globálnych obchodných útvarov, nezávisle aj vo vzájomnej spolupráci, ďalej mäkké zručnosti, ako situačné riadenie, medzinárodná tímová práca, budovanie kontaktov a kultúra.

• Sociálny projekt – 7-8 dní práce na projekte s cieľom „budovanie lepšej budúcnosti“. Praktický komunitný projekt, akým bola napríklad naša nedávna aktivita v Bosne, kde sme stavali dom. Pri kladení tehál sa dozviete, aký dopad môžu mať na ľudí a obchod v regióne katastrofy, ako napríklad vojna, hlad či prírodná pohroma.

V rámci programu sa budete so svojím vedúcim a regionálnym manažérom programu rozprávať o všetkých vašich ďalších možnostiach a miestach uplatnenia. Týmto spôsobom si najlepšie osvojíte skutočnú prácu v našom odvetví a pochopíte ju.

Ako sa prihlásiť

Proces prihlasovania je v každom regióne trochu odlišný, ale vo všeobecnosti vyzerá takto:

• Kliknite na link ‘Prihlásiť sa’ nižšie, cez ktorý sa dostanete do nášho online prihlasovacieho systému.

• Vyberte si smer: technický, komerčný alebo logistický.

• Vyberte si krajinu. Musíte plynule ovládať jazyk vybranej krajiny a musíte mať povolenie pre výkon práce.

• Priložte svoj životopis a motivačný list, najlepšie vo formáte pdf.

• Pripojte aj akékoľvek referencie, ako napríklad odporúčania z univerzít, stáží či praxe.

• Ak usúdime, že ste vhodným kandidátom pre náš program, pozveme vás na prvé kolo pohovorov so zástupcom ľudských zdrojov a vyšším manažérom.

• V prípade pozitívneho výsledku vás  pozveme do regionálneho hodnotiaceho strediska.

• V rámci celého výberového procesu k vám budeme úprimní a jasne vám dáme najavo, ako vnímame vašu pozíciu, takže vždy budete vedieť, na čom ste.

• Ak uspejete, dátum začatia programu bude závisieť od regiónu a vašich možností.

„Program Hilti Outperformer poskytuje cieľavedomým mladým ľuďom jedinečnú kombináciu usmernenia a slobody pri budovaní ich kariéry. Už od samého začiatku preberiete množstvo  zodpovednosti a zároveň príležitostí zažiť rôzne kultúry a možnosť prediskutovať svoje ďalšie smerovanie. Naši globálni stážisti však zažijú aj veľa zábavy. Či už sa jedná o stavbu domov v rámci sociálneho projektu alebo o víkendové lyžiarske zájazdy, všetky aktivity pomáhajú vytvárať puto medzi ľuďmi, ako keby sme boli jedna veľká medzinárodná rodina.“
Kristine Teske, Globálna manažérka programu