Náš globálny trainee program pre budúcich manažérov

Hilti Outperformer: Logistický smer

Skončili ste nedávno magisterské štúdium v odbore logistika alebo manažment dodávateľských reťazcov?

Rozprávate plynule po anglicky alebo iným cudzím jazykom?

Páčila by sa vám možnosť žiť a pracovať v rôznych krajinách sveta?

Máte ambície a túžite po kariére v globálnom vyššom manažmente?

Program Hilti Outperformer vám môže pomôcť naštartovať kariéru presne podľa vašich predstáv.

Ponúkame tri rôzne úseky: logistický, komerčný a technický. Na tejto stránke sa budeme venovať nášmu logistickému úseku.

 

Skutočná zodpovednosť už od prvého dňa 

Hilti Outperformer je program rozvoja globálneho manažmentu, aký nenájdete nikde inde. Za dva roky vás pripravíme na kariéru v globálnom manažmente. Konkrétne vás postavíme do centra nášho obchodného modelu, zameraného na zákazníka, a od prvého dňa vám zveríme plnú zodpovednosť.

 Nenechajte sa však odradiť. Samozrejme, práca je hektická a náročná. Počas toho, ako budete rozširovať svoje skúsenosti v rámci celej škály medzinárodných projektov a sociálnych projektov so zásadným dopadom, vás budeme zblízka viesť a podporovať. Zároveň vám poskytneme všetku potrebnú podporu, aby ste sa mohli učiť, rásť a formovať si vlastnú kariéru. Okrem toho, že budete zbierať úžasné skúsenosti a po celý čas spoznávať nových priateľov, získate kvalifikáciu na poprednej obchodnej škole IMD vo švajčiarskom Lausanne.

„Do Hilti som prišiel len pred 2 mesiacmi a od začiatku mám pocit podpory a pomoci od mojich kolegov. Keď mi niečo nie je jasné alebo ak potrebujem radu, myslím, že sa vždy môžem obrátiť na svojho manažéra.“

Colin Beaucamp, Stážista v rámci globálneho programu - Logistika

Ste vhodným kandidátom pre tento program?

• Nedávno ste skončili vysokú školu alebo sa pripravujete na záverečné skúšky s magisterským titulom alebo PhD.

• Vyštudovali ste logistiku alebo manažment dodávateľských reťazcov.

• Máte ambície uplatniť sa v rámci globálneho vyššieho manažmentu.

• Strávili ste minimálne tri mesiace a maximálne dva roky v pracovnom prostredí, napríklad na stáži, učňovskom programe alebo na praxi, prípadne ste práve nastúpili do zamestnania a hľadáte príležitosť na lepšie výkony a postup.

• Počas práce alebo štúdia ste získali medzinárodné skúsenosti.

• Hovoríte viacerými jazykmi – plynulo po anglicky a k tomu ďalším jedným alebo dvomi jazykmi. Tieto zručnosti budete potrebovať na prácu v rôznych regiónoch.

  • Ste zrelý a asertívny, zvedavý a zanietený.

• Ste flexibilným tímovým hráčom s dobrými komunikačnými a sociálnymi zručnosťami.

• Dokážete myslieť globálne a zaujímate sa o medzikultúrne kontakty a príležitosti práce v zahraničí.

Ako vyzerá náš logistický úsek

Hilti Outperformer je dvojročný program. Od samého začiatku budete pracovať s kolegami z celého sveta, budete v kontakte s vyšším manažmentom, ako aj so svojím osobným mentorom. To znamená, že ako člen vysokovýkonného tímu sa budete zúčastňovať na stretnutiach s členmi predstavenstva a navštevovať globálne zhromaždenia. Prejdete rôznymi pozíciami, dozviete sa o plnení požiadaviek našich najnáročnejších klientov a budete môcť prispieť k tým najzásadnejším rozhodnutiam, kritickým pre naše podnikanie. Zároveň absolvujete program na obchodnej škole IMD vo Švajčiarsku a zapojíte sa do sociálneho projektu, ktorý ovplyvňuje životy ľudí.

Náš logistický úsek je rozdelený do štyroch hlavných pracovných fáz:

• 3 mesiace na oddelení globálnej logistiky na našej centrále v Lichtenštajnsku, kde sa ponoríte do hlbín nášho dodávateľského reťazca a jeho procesov.

• 17 mesiacov na rôznych prevádzkových projektoch, podľa možnosti v rôznych lokalitách. Aplikovanie znalostí z globálnej logistiky na regionálnej úrovni. Získate praktické skúsenosti z každého článku nášho dodávateľského reťazca, od spravovania materiálov po distribúciu. Zároveň získate dobrý prehľad o súvisiacich oblastiach, medzi ktoré patria marketing a predaj. Budete mať možnosť viesť svoj prvý projektový tím.

• 4 mesiace na strategickom projekte v logistike, buď na našej centrále v Lichtenštajnsku alebo v inej krajine.

 

Počas programu vás pripravíme na kariéru v globálnom manažmente prostredníctvom celej škály fascinujúcich kurzov a podujatí:

• Program rozvoja riadenia – komplexný vzdelávací program v spolupráci s obchodnou školou IMD v švajčiarskom Lausanne je navrhnutý tak, aby rozšíril vaše vnímanie spoločnosti Hilti a vašu rolu budúceho vedúceho pracovníka. Školenie pokrýva širokú škálu okruhov ako Strategické myslenie, Financie, Realizácia a Globálne riadenie. Jedná sa o kombináciu školenia online, v učebni a v teréne – individuálne aj v tímoch – pod záštitou IMD.

• Školenie obchodného manažmentu – individuálne školenie v Hilti. Tréning je zameraný na profily správania, osobnostné vlastnosti, štýly riadenia (vodcovstva), komunikačné zručnosti a prezentačné nástroje.  

• Globálne zhromaždenie – 4-5 dní na našej globálnej centrále v Lichtenštajnsku. Pohľad na fungovanie globálnych obchodných útvarov, nezávisle aj vo vzájomnej spolupráci, ďalej mäkké zručnosti ako situačné riadenie (vodcovstvo), medzinárodná tímová práca, budovanie kontaktov a kultúra.

• Sociálny projekt – 7-8 dní práce na projekte s cieľom „budovať lepšiu budúcnosť’. Praktický komunitný projekt, akým bola napríklad naša nedávna aktivita v Bosne, kde sme stavali dom. Pri kladení tehál sa dozviete, aký dopad môžu mať na ľudí a obchod v regióne katastrofy ako napríklad vojna, hlad či prírodná pohroma. V rámci programu sa budete so svojím vedúcim a regionálnym manažérom programu rozprávať o všetkých vašich ďalších možnostiach a miestach uplatnenia. Týmto spôsobom sa najlepšie oboznámite so skutočnou prácou v našom odvetví a pochopíte ju.

Ako sa prihlásiť

Proces prihlasovania je trochu odlišný v závislosti od regiónu, ale vo všeobecnosti vyzerá nasledovne:

• Kliknite na odkaz „Prihlásiť sa“ v spodnej časti, cez ktorý sa dostanete do nášho online prihlasovacieho systému.

• Vyberte si smer: logistický, technický alebo komerčný.

• Vyberte si krajinu. Musíte plynule ovládať jazyk vybranej krajiny a musíte mať povolenie k výkonu práce.

• Priložte svoj životopis a motivačný list, najlepšie vo formáte pdf.

• Pripojte aj akékoľvek referencie, ako napríklad odporúčania z univerzít, stáží či praxe.

• Ak usúdime, že ste vhodným kandidátom pre náš program, pozveme vás na prvé kolo pohovorov so zástupcom ľudských zdrojov a vyšším manažérom.

• V prípade pozitívneho výledku  vás pozveme do regionálneho hodnotiaceho strediska.

• V rámci celého výberového procesu k vám budeme úprimní a jasne vám dáme najavo, ako vnímame vašu pozíciu, takže vždy budete vedieť, na čom ste.

• Ak uspejete, dátum začatia programu bude závisieť od regiónu a vašich možností.

„Program Hilti Outperformer poskytuje cieľavedomým mladým ľuďom jedinečnú kombináciu usmernenia a slobody pri budovaní ich kariéry. Už od samého začiatku preberiete množstvo zodpovednosti a zároveň príležitostí zažiť rôzne kultúry a možnosť prediskutovať svoje ďalšie smerovanie. Naši globálni stážisti však zažijú aj veľa zábavy. Či už ide o stavbu domov v rámci sociálneho projektu alebo o víkendové lyžiarske zájazdy, všetky aktivity pomáhajú vytvárať puto medzi ľuďmi, ako keby sme boli jedna veľká medzinárodná rodina.“
Kristine Teske, Globálna manažérka programu