Náš globálny trainee program pre budúcich manažérov

Hilti Outperformer: Komerčný smer

Skončili ste nedávno magisterské štúdium?

Rozprávate plynule po anglicky alebo iným jazykom?

Uvítali by ste možnosť žiť a pracovať v rôznych krajinách sveta?

Máte ambície a túžite po kariére v globálnom vyššom manažmente?

Program Hilti Outperformer by vám mohol pomôcť naštartovať kariéru presne podľa vašich predstáv.

Ponúkame tri rôzne smery: komerčný, technický a logistický. Na tejto stránke sa pozrieme na komerčný smer.

 

Skutočná zodpovednosť už od prvého dňa

Hilti Outperformer je program rozvoja globálneho manažmentu, aký nenájdete nikde inde. Za dva roky vás pripravíme na kariéru v globálnom manažmente. Konkrétne vás postavíme do centra nášho obchodného modelu, zameraného na zákazníka, a od prvého dňa vám zveríme plnú zodpovednosť.

Nenechajte sa však odradiť. Samozrejme, že práca predstavuje veľkú výzvu z hľadiska náročnosti a hektického charakteru. Ale kým budete rozširovať svoje skúsenosti v rámci celej škály medzinárodných projektov a sociálnych projektov so zásadným dopadom, budeme vás zblízka viesť a podporovať. Zároveň vám poskytneme všetku potrebnú podporu, aby ste sa mohli učiť, rásť a formovať si vlastnú kariéru. Okrem toho, že budete zbierať úžasné skúsenosti a po celý čas spoznávať nových priateľov, získate kvalifikáciu na poprednej obchodnej škole IMD vo švajčiarskom Lausanne.

„Ste v kontakte s tými najvyššími vedúcimi pracovníkmi v Hilti - s predstavenstvom aj s najvyšším lokálnym vedením. To je veľmi užitočné pri budovaní vlastnej kariéry, pretože sa dozviete o rôznych pozíciách a cestách ich postupu.“

Aidan, Stážista v rámci globálneho programu - Obchod

Ste vhodný pre tento program?

• Nedávno ste skončili vysokú školu alebo sa pripravujete na záverečné skúšky s magisterským titulom alebo PhD.

• Pravdepodobne máte diplom z obchodného manažmentu či technických odborov, ale pokiaľ preukážete, že máte vhodné myslenie pre náš podnik, zvážime aj odbory ako ekonomika, politika či medzinárodné vzťahy.

• Máte ambície uplatniť sa v rámci globálneho vyššieho manažmentu.

• Strávili ste minimálne tri mesiace a maximálne dva roky v pracovnom prostredí, napríklad na stáži, vo výuke alebo na praxi, prípadne ste práve nastúpili do zamestnania a hľadáte príležitosť na postup a podanie lepších výkonov.

• Počas práce alebo štúdia ste získali medzinárodné skúsenosti.

• Hovoríte viacerými jazykmi – plynulo po anglicky a k tomu ďalším jedným alebo dvomi jazykmi. Tieto zručnosti budete potrebovať na prácu v rôznych regiónoch.

• Ste zrelý a asertívny, zvedavý a zanietený.

• Ste flexibilným tímovým hráčom s dobrými komunikačnými a sociálnymi zručnosťami.

• Dokážete myslieť globálne a zaujímate sa o medzikultúrne kontakty a príležitosti práce v zahraničí.

Ako vyzerá náš trainee program - komerčný smer

Hilti Outperformer predstavuje dvojročný program. Od samého začiatku budete pracovať s kolegami z celého sveta, budete v kontakte s vyšším manažmentom, ako aj s vaším osobným mentorom. To znamená, že sa ako člen vysokovýkonného tímu budete zúčastňovať na stretnutiach s členmi predstavenstva a budete navštevovať globálne zhromaždenia. Prejdete rôznymi pozíciami, dozviete sa o plnení požiadaviek našich najnáročnejších klientov a budete môcť prispieť k tým najzásadnejším rozhodnutiam, kritickým pre naše podnikanie. Zároveň absolvujete program na obchodnej škole IMD vo Švajčiarsku a zapojíte sa do sociálneho projektu, ktorý ovplyvňuje životy ľudí.

Náš obchodný úsek je rozdelený do štyroch hlavných pracovných fáz:

• 12 mesiacov v pozícii account manažéra alebo terénneho technika v krajine, kde sa prihlásite. Získate praktické skúsenosti a dôkladný prehľad o podstate našej činnosti – o našich klientoch, produktoch, službách a softvéri.

• 3 mesiace na prevádzkovom projekte na národnej centrále. Budete pracovať ako člen projektového tímu v inej ako predajnej oblasti. Môže ísť o logistiku, ľudské zdroje, financie, marketing alebo technické odbory.

• 6 mesiacov v rámci strategického projektu na regionálnej centrále. Opäť môže ísť o logistiku, ľudské zdroje, financie, marketing alebo o technické odbory, ale už na strategickej úrovni.

• 3 mesiace na strategickom projekte mimo vášho regiónu. Pozriete sa na prácu z medzinárodnej perspektívy v súvislosti s rôznymi pracovnými kultúrami a výzvami trhu. Pokiaľ prichádzate z krajiny s vyspelým trhom, budete pracovať na rozvojovom trhu a naopak.

Počas programu vás prostredníctvom celej škály fascinujúcich kurzov a podujatí pripravíme na kariéru v globálnom manažmente:

• Program rozvoja riadenia (vodcovstva) – komplexný vzdelávací program v spolupráci s obchodnou školou IMD vo švajčiarskom Lausanne, navrhnutý tak, aby rozšíril vaše vnímanie spoločnosti Hilti a vašu rolu budúceho vedúceho. Školenie pokrýva širokú škálu okruhov, ako Strategické myslenie, Financie, Realizácia a Globálne vodcovstvo. Ide o kombináciu školenia online, v učebni a v teréne – individuálne aj v tímoch – pod záštitou IMD.

• Školenie v oblasti obchodného manažmentu – individuálne školenie v Hilti. Tréning je zameraný na profily správania, osobnostné vlastnosti, štýly riadenia, komunikačné zručnosti a prezentačné nástroje.

• Globálne zhromaždenie – 4-5 dní na našej globálnej centrále v Lichtenštajnsku. Pohľad na fungovanie globálnych obchodných útvarov, nezávisle aj vo vzájomnej spolupráci, ďalej mäkké zručnosti, ako situačné riadenie (vodcovstvo), medzinárodná tímová práca, budovanie kontaktov a kultúra.

• Sociálny projekt – 7-8 dní práce na projekte s cieľom „budovanie lepšej budúcnosti“. Praktický komunitný projekt, akým bola napríklad naša nedávna aktivita v Bosne, kde sme stavali dom. Pri kladení tehál sa dozviete, aký dopad môžu mať na ľudí a obchod v regióne katastrofy, ako napríklad vojna, hlad či prírodná pohroma.

V rámci programu sa budete so svojím vedúcim a regionálnym manažérom programu rozprávať o ďalších možnostiach a miestach uplatnenia. Týmto spôsobom najlepšie prídete do kontaktu so skutočnou prácou v našom odvetví a pochopíte ju.

Ako sa prihlásiť

Proces prihlasovania sa líši v závislosti od daného regiónu, ale vo všeobecnosti vyzerá takto:

• Kliknite na link „Prihlásiť sa“ nižšie, cez ktorý sa dostanete do nášho online prihlasovacieho systému.

• Vyberte si smer: komerčný, technický alebo logistický.

• Vyberte si krajinu. Musíte plynule ovládať jazyk vybranej krajiny a musíte mať povolenie na výkon práce.

• Priložte svoj životopis a motivačný list, najlepšie vo formáte pdf.

• Pripojte aj akékoľvek referencie, ako napríklad odporúčania z univerzít, stáží či praxe.

• Ak usúdime, že sa ste vhodný pre náš program, pozveme vás na prvé kolo pohovorov so zástupcom ľudských zdrojov a vyšším manažérom.

• Potom vás pozveme na „exkurziu“, aby ste videli, ako u nás prebieha bežný pracovný deň obchodného konzultanta alebo terénneho technika v Hilti.

• V prípade pozitívneho výsledku vás pozveme do regionálneho hodnotiaceho strediska.

• V rámci celého výberového procesu k vám budeme úprimní a jasne vám dáme najavo, ako vnímame vašu pozíciu, takže vždy budete vedieť, na čom ste.

• Ak uspejete, dátum začatia programu bude závisieť od regiónu a vašich možností.

„Program Hilti Outperformer poskytuje cieľavedomým mladým ľuďom jedinečnú kombináciu usmernenia a slobody pri budovaní ich kariéry. Už od samého začiatku preberiete veľké množstvo zodpovednosti a zároveň príležitostí zažiť rôzne kultúry a možnosť prediskutovať svoje ďalšie smerovanie. Naši globálni stážisti však zažijú aj veľa zábavy. Či už sa jedná o stavbu domov v rámci sociálneho projektu alebo o víkendové lyžiarske zájazdy, všetky aktivity pomáhajú vytvárať puto medzi ľuďmi, ako keby sme boli jedna veľká medzinárodná rodina.“
Kristine Teske, Globálna manažérka programu