Práca v oblasti ľudských zdrojov, financií a marketingu

Ak chcete zažívať radosť pri príchode do zamestnania, v tom prípade vám práca v Hilti poskytne kariéru, akú nikde inde nedosiahnete.

Toto je oblasť najnovších firemných inovácií s jedinečnou kultúrou a veľmi rýchlym tempom. Koniec koncov, ak si chceme udržať naše vedúce postavenie v odvetví, musíme byť priekopníkmi aj na firemnej úrovni.

Keďže neustále hľadáme nové spôsoby, ako našich ľudí inšpirovať k tomu, aby vydali zo seba to najlepšie s cieľom priniesť výnimočné výsledky, zistíte, že vám ponúkame dynamické pracovné miesto.

Naši ľudia – naše tímy aj naši zákazníci – pre nás predstavujú to najdôležitejšie. Aj keď  v Hilti zamestnávame viac ako 23 000 ľudí, každý súhlasí s postupom kombinácie stimulov pre účely prekonávania výkonov s atmosférou úzko prepojenej rodiny.

Žiadne bežné kancelárske práce

Naše kancelárske práce zahŕňajú prácu v oblasti ľudských zdrojov, financií a marketingu. Činnosť týchto tímov značne presahuje bežnú „podpornú“ funkciu. Tímy slúžia na to, aby viedli našich ľudí, presadzovali naše stratégie a formovali naše podnikanie. Ich rozhodujúci význam spočíva v  poskytnutí špičkových služieb, na ktorých Hilti stojí, zákazníkom.

Osobitné pre Hilti je to, že ako člen jedného z našich firemných tímov sa môžete v plnom rozsahu zapojiť do každého projektu, na ktorom pracujete, a to od začiatku až do konca, od koncepcie po dodávku. Nie každa marketingová alebo finančná práca vám to dokáže  umožniť.

Pri množstve pracovných príležitostí na rozličných projektových cykloch a pri rozvoji vašich schopností zistíte, že Hilti vám poskytuje energickú a hodnotnú prácu, ktorá vám umožní postupovať ďalej vo vašej kariére. Ukážte nám, čo viete a možno by ste si mohli svoju pracovnú úlohu preniesť do odlišného podnikateľského prostredia, napríklad od uplatnenia vašich znalostí o rozvojových trhoch až po rozvíjajúce sa trhy, kde sú výzvy odlišné.

„Vládne tu skutočne rodinný duch a doslova môžete ktorémukoľvek riaditeľovi kedykoľvek zaklopať na dvere. Aj váš líniový manažér bude veľmi tvrdo pracovať na tom, aby vám pomohol rozvinúť vaše schopnosti, a to na odbornej aj osobnej úrovni.“

Amer, Manažér kľúčových projektov

Za váš vysoký výkon vás rýchlo odmeníme

Našich ľudí školíme a rozvíjame s úmyslom udržať si ich.

Nech už je vaša úloha alebo úroveň akákoľvek, poskytneme vám osobnú pozornosť venovanú vášmu kariérnemu rastu, vrátane individuálneho koučingu a akejkoľvek podpory, ktorú potrebujete, aby ste dosahovali výnimočné výsledky.

Keď nastúpite do spoločnosti, zoznámime vás s „cestou Hilti“, ktorá zahŕňa naše hodnoty integrity, odvahy, tímovej práce a zápalu pre vec spolu s našou pracovnou kultúrou a stratégiou vývoja.

Následne vám poskytneme akékoľvek odborné vedomosti, ktoré budete potrebovať, aby ste vo svojej úlohe excelovali, či už sa jedná o odborné vzdelávanie, kurz cudzieho jazyka alebo školenie v oblasti manažmentu.

Využívame veľmi dôkladný proces hodnotenia zamestnancov, v rámci ktorého sú všetci zamestnanci každoročne hodnotení v procese porovnávania pracovnej výkonnosti. Takto nachádzame príležitosti k rozvoju našich ľudí prostredníctvom rozličných zodpovedností, kultúr a trhových výziev. To znamená, že dokážeme rozšíriť súbor vašich zručností, uspokojiť vaše ambície a otvoriť dvere vašej kariére.

Pracovníci, ktorí podávajú vysoké výkony, u nás postupujú do riadiacich pozícií veľmi rýchlo a až 80% našich manažérskych pozícií naplnia interní kandidáti. Svedčí to o tom, ako veľmi si ceníme našich ľudí.

Rozličné spôsoby ako viesť a formovať podnikanie

Ako člen nášho firemného tímu budete pôsobiť presne v súlade s vaším postavením – to znamená, že budete súčasťou tímu. Celý náš obchodný model je postavený na tímovej práci, čo predstavuje jednu z vecí, vďaka ktorým je práca taká zábavná a vďačná.

Tu sa môžete dozvedieť viac o troch našich kľúčových kancelárskych úlohách.

Riadenie ľudských zdrojov

• Naša jedinečná kultúra je dôvodom, prečo ľudia v Hilti ostávajú a prečo nie je nič nezvyčajné počuť o dvoch generáciách jednej rodiny, ktoré u nás pracujú. Sme viac než len dobrý zamestnávateľ – uznávame, že naši zamestnanci sú neoddeliteľnou súčasťou nášho úspechu. Z toho dôvodu  je naším primárnym cieľom pritiahnuť, rozvíjať a udržať si najlepšie talenty.

• V rámci nášho tímu riadenia ľudských zdrojov sa zapojíte do nášho úsilia pomôcť ľuďom naplniť svoj potenciál, dosadzovať vhodné talenty na pracovné miesta na celom svete alebo podporovať naše pracovné možnosti na čiastočný úväzok a možnosti flexibilnej práce.

• Budete úzko spolupracovať s vedúcimi predstaviteľmi nášho podnikania na vytváraní stratégií práce s ľuďmi, ktoré posilnia naše tímy, a tým aj náš podnikateľský rast. Spoločne budeme  kreatívnym a podnetným spôsobom motivovať naše tímy, aby z Hilti získali maximum.

• Pomôžeme pri formovaní a uskutočňovaní našej stratégie ľudských zdrojov, ktorá vychádza z presvedčenia, že rozvíjanie rozmanitých, kompletných, vysokovýkonných tímov umožňuje dosiahnutie výnimočných výsledkov.

Uplatňujeme prístup „mysli globálne, konaj lokálne“.

• Naše úlohy riadenia ľudských zdrojov zahŕňajú činnosti od získania talentovaných ľudí až po manažment zručností a školenie riadenia/vedenia.

Pozrite si naše pracovné miesta v oblasti ľudských zdrojov

Financie prognostikovanie

• Táto úloha nemá nič spoločné s bežným nezáživným účtovníctvom. Ide o poradenskú pozíciu, v ktorej spolupracujete s ostatnými firemnými divíziami, poskytujete im poradenstvo a pomáhate im plánovať a riadiť významné projekty. Vaša práca spočíva v sledovaní, či sú projekty ziskové.

• Je potrebné, aby ste disponovali mimoriadnym nadaním pre podnikanie a určitým zmyslom pre praktické uvažovanie pri uplatňovaní vášho finančného dôvtipu v rámci širokej škály komerčných otázok.

• Budete sa tiež zapájať do nekomerčných podnikov, napríklad našich dobročinných činností a činností týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti, ako aj investícií do našich vlastných školiacich a rozvojových iniciatív.

• Z hľadiska kariéry vo finančníctve budete vo vzácnej pozícii, kde budete môcť sledovať projekty v rámci ich celého životného cyklu – od určenia životaschopnosti, odhadu rizík a plánovania až po marketing, predaj a distribúciu.

• Ukážte, že ste pripravený na ďalšiu výzvu a môžete sa pohybovať v rámci firmy, prenášať vaše odborné znalosti na rozličné miesta a uplatňovať ich na súvisiace snahy – či už ide o stabilitu alebo rast, silnú alebo slabú menu, rozvíjajúci sa alebo vyspelý trh. Je to fascinujúca skúsenosť.

• Naše úlohy v oblasti financií zahŕňajú činnosti od cenovej analýzy a odhadu úverového rizika až po finančné účtovníctvo a kontrolu nad podnikateľskou činnosťou.

Pozrite si naše pracovné miesta v oblasti financií

 

Marketing

• Marketing je zásadne dôležitý pre obchodný model spoločnosti Hilti,  keďže zhromažďuje postrehy z trhu, ktoré stimulujú náš vývoj produktov – či už sa jedná o nástroje, služby alebo o softvér – a našu stratégiu predaja.

• Ako súčasť nášho marketingového tímu budete s nami pracovať na dlhodobých usmerneniach pre stály obchodný rast. Uplatňujeme značne aktívny prístup. Nie sme viazaní štvrťročnými cieľmi, takže sa nezaoberáme krátkodobým alebo reaktívnym plánovaním.

• Budete pracovať s obrovským množstvom relevantných dát, vrátane správania sa pri používaní a prognóz trhových trendov, pričom vašou úlohou bude určiť dopyt zákazníkov po našich produktoch z hľadiska kvantity, kvality a inovácie.

• Ako v každom obchode, v popredí sa nachádzajú naši zákazníci, ktorí kladú vysoké očakávania na špičkové produkty. Marketing sa teda uplatňuje tam, kde získaný náhľad uplatňujeme na účely formovania stratégií a iniciatív pre zvyšok obchodu.

• Budete mať užitočnú príležitosť, ktorá je vo svete marketingu jedinečná – budete môcť sledovať projekty od koncepcie produktu až po jeho odovzdanie zákazníkovi.

• Naše marketingové úlohy zahŕňajú činnosti od riadenia produktu, obchodu, softvéru a služieb po prieskum trhu, digitálny marketing a poradenstvo pri značke a komunikácii.

Pozrite si naše pracovné miesta v marketingu