Práca v logistike

Ak chcete uplatniť svoj talent v oblasti globálnej logistiky a riadenia dodávateľského reťazca, niet  vzrušujúcejšieho, viac rôznorodého či pokrokovejšieho prostredia než Hilti.

Naša logistika je osobitá, pretože vlastníme celý dodávateľský reťazec, čo je pre spoločnosť našej veľkosti jedinečné.

 

Znamená to, že budete vidieť každý kúsok skladačky. Budeme vás podporovať v tom, aby ste si vyskúšali viaceré funkcie, a tak získali širší prehľad o logisitke ako celku. Váš každodenný život tým bude dynamickejší a vaša úloha strategickejšia od samého začiatku vašej karéry. Taktiež vám to umožňuje ovplyvňovať naše metódy. Uplatňujeme kultúru otvorených dverí, v ktorej sme vždy zvedaví na nové nápady. Budete teda v skvelej pozícii na to, aby ste nám pomohli formovať spôsob, akým veci robíme, a zanechali tak vlastnú stopu v širšom podnikateľskom kontexte.

Jedinečne rozmanité, angažované a strategické

Náš logistický tím ponúka dynamickú kariéru plnú výziev so zameraním sa predovšetkým na výnimočný dodávateľský servis zákazníkom. Nech už je vaša úloha akákoľvek, dáme vám veľa zodpovedností od samého začiatku a necháme vás, aby ste sa chopili iniciatívy a robili veci po svojom – či už ide o vyriešenie problému alebo zjednodušenie procesu.

Naša logistika a dodávateľský reťazec sú rozdelené do troch hlavných oblastí a vy môžete pracovať v ktorejkoľvek z nich.

  • Materiály – táto funkcia zahŕňa zabezpečovanie zdrojov a nákup najkvalitnejších surovín s najvyššou hodnotou spolu s plánovaním výroby produktov na základe globálnej škály a ceny. Znamená to tiež optimalizáciu zásob a spoluprácu s naším obchodným a marketingovým tímom, aby sa zabezpečil včasný predaj zásob a predpovedal budúci dopyt.

• Preprava – táto funkcia je o riadení našej medzinárodnej prepravnej siete, aby sa materiály a produkty dostali tam, kde majú byť, pričom musíte byť neustále pripravený reagovať na urgentné objednávky a komplexné  požiadavky na dodávku.

• Skladovanie – ide o efektívne využívanie priestorov a časovú koordináciu procesov  s cieľom uskladniť, zorganizovať a expedovať obrátkový tovar vo veľkom medzinárodnom meradle.

Pri toľkých príležitostiach rozvoja vašich zručností zistíte, že logistika Hilti je pulzujúcim a odmeňujúcim miestom pre rozvoj vašej kariéry.  Ukážte nám, čo viete, a my vám umožníme špecializovať sa na špecifické oblasti, riadiť rozličné tímy, pracovať na nových miestach a redefinovať vašu úlohu.

„Dostanete jedinečnú príležitosť vyskúšať si rôzne funkcie v dodávateľskom reťazci, čo pre mnohých ľudí znamená prácu v zahraničí. Skutočne povzbudzujeme naše tímy, aby kriticky pristupovali k spôsobom, akými sa veci robia. Ak dokážete proces zjednodušiť, urobte to a ukážte nám ako.“

Fabrice, vedúci globálnych logistických služieb

Pomôžeme vám vašu kariéru vybrať, nastaviť a poháňať vpred

Hoci sú naše očakávania vysoké, ponúkame najkvalitnejšie školenia. Dáme vám všetky vedomosti a podporu, ktoré potrebujete na úspešné zvládnutie vašich úloh, vrátane individuálneho koučingu a osobnej pozornosti venovanej vášmu kariérnemu rastu.

Máme veľmi dôkladný proces hodnotenia ľudí, robíme každoročný skríning všetkých zamestnancov spoločnosti v rámci procesu zosúlaďovania kariéry a výkonnosti. Takto nachádzame príležitosti ako rozvíjať našich ľudí prostredníctvom rôznych zodpovedností, kultúr a trhových výziev. To znamená, že dokážeme rozširovať vaše zručnosti, uspokojiť vaše ambície a otvoriť dvere vašej kariére.

Pracovníci, ktorí podávajú vysoké výkony, sa v Hilti posúvajú do riadiacich pozícií veľmi rýchlo a až 80% našich manažérskych pozícií obsadzujú interní kandidáti. Svedčí to o tom, ako veľmi si ceníme našich ľudí.