Práca na technickom úseku

Inovácia je zdroj našej životnej sily a naši technici si dennodenne kladú za výzvy nájsť inovatívne riešenia pre bezpečnosť a produktivitu.

Pripojte sa k nášmu technickému tímu, kde vaša úloha bude zahŕňať poradenstvo na stavbách, tvorbu nového softvéru alebo vývoj produktov v niektorom z našich inovačných výskumno-vývojových centier. Môžete sa špecializovať na mechaniku, optiku, chemikálie... požiarne zábrany, ukotvenia, prostriedky proti korózii alebo prvky na ochranu pred zemetrasením. Bez ohľadu na vašu špecializáciu budete zohrávať dôležitú úlohu v niektorých skutočne vzrušujúcich projektoch využívajúcich najmodernejšie technológie.

Aj keď budete disponovať silným technickým zázemím, zaujímame sa hlavne o vaše zanietenie pre učenie sa a vašu schopnosť spájať komplexné konštrukčné koncepcie s praktickými znalosťami ľudí.

Koniec koncov, naše produkty sú navrhnuté pre našich zákazníkov, takže osobné zapojenie má pre nás zásadný význam.

Je to rovnako o ľuďoch ako o technológii

Aj keď si začlenenie do nášho tímu vyžaduje technické uvažovanie, žiadna z našich technických pozícií nie je iba o technike. Namiesto toho budete pôsobiť v úlohe poradcu, kde si vychutnáte to najlepšie z obidvoch svetov – prácu s najnovšími technológiami a budovanie vzťahov s nadšenými zákazníkmi.

Naši technici sú do projektov zapojení od rannej fázy, čo umožňuje prepojiť požiadavky zákazníkov a náš dizajn výrobku a následnú transformáciu získaných poznatkov do predaja a marketingu.

Mnoho stavebných projektov prináša neočakávané výzvy, v rámci ktorých štandardné produkty na prácu nie sú dostačujúce. Naši terénni technici teda spolupracujú s klientmi a dodávateľmi na nájdení riešení na mieru, ktoré potom naši výskumno-vývojoví pracovníci a softvéroví technici zručne využívajú.

V Hilti dostanete veľkú zodpovednosť už na začiatku a pokiaľ trvalo dosahujete dobré výsledky, ani sa nenazdáte a už budete viesť svoj vlastný tím. Po celý čas budete pracovať v dynamickej kultúre s rozmanitou škálou talentov – každý z nich je svojím spôsobom jedinečný, ale všetci majú rovnakú ambíciu vytvoriť  si lepšiu budúcnosť.

„Milujem fakt, že moja úloha nie je iba technická. Jej súčasťou je aj plánovanie a práca s ľuďmi. A kultúra je skvelá. Áno, je plná výziev, ale súčasne je aj priateľská a ústretová. Celé je to založené na tímovej práci a vaše myšlienky sa skutočne chápu a uznávajú.“

Andreas, Vedúci pre firemný výskum a technológie

Ukážte nám vaše nadšenie pre učenie sa a my sa o to postaráme

Dôvodom, pre ktorý od vás očakávame, že prídete s inováciami, ktoré budú ocenené,  je to, že vám bol poskytnutý ten najlepší možný výcvik v prostredí, ktoré patrí k svetovej špičke. Ponúkame vám všetky vedomosti a podporu, ktorú potrebujete, aby ste excelovali vo svojej úlohe, vrátane individuálneho koučingu, príležitostí osvojiť si nové zručnosti a osobnej pozornosti venovanej vášmu kariérnemu rastu. 

Využívame veľmi dôkladný proces hodnotenia zamestnancov, kde sú všetci zamestnanci každoročne hodnotení v rámci procesu porovnávania pracovnej výkonnosti. Takto nachádzame príležitosti k rozvoju našich ľudí prostredníctvom rozličných zodpovedností, kultúr a trhových výziev. To znamená, že dokážeme rozšíriť súbor vašich zručností, uspokojiť vaše ambície a otvoriť dvere vašej kariére.

Pracovníci, ktorí podávajú vysoké výkony, sa u nás posúvajú do riadiacich pozícií veľmi rýchlo a až 80% našich manažérskych pozícií naplnia interní kandidáti. Táto skutočnosť svedčí o tom, ako veľmi si ceníme našich ľudí.

Rozličné spôsoby inovácie

Ako člen nášho technického tímu budete pôsobiť presne v súlade s vašim postavením – to znamená, že budete súčasťou tímu. Celý náš technický model je postavený na tímovej práci, čo predstavuje jednu z vecí, vďaka ktorým je práca taká zábavná a vďačná.

V rámci technických prác existujú tri hlavné úlohy, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá vám  vyhovuje najviac: prácu terénneho technika s klientami na veľkých stavbách; výskum a vývoj inovatívnych produktových riešení; tvorbu softvéru, ktorý našim zákazníkom uľahčuje prácu a robí ju bezpečnejšou.

V ďalšom texte sa dozviete o jednotlivých vzrušujúcich úlohách viac.

Terénny technik

• Ide o poradenskú úlohu, pri ktorej budete pracovať na stavbách s projektantami a architektami, ako aj so stavebnými inžiniermi a vedúcimi spoločností.

• Tieto vzťahy budete rozvíjať už od ranných fáz výstavby, a to poukazovaním na hodnoty, ktoré vieme poskytnúť, keď sa do projektu zapracujú riešenia Hilti – od ukotvení alebo uťahovacích systémov po súvisiace nástroje a softvér.

• Potom pomôžete projektantom uviesť veci do praxe predložením projektov pre stavebné a výrobné tímy, vrátane dodávateľov, marketingu a obchodného úseku.

• V Hilti plníte jednu z najdôležitejších úloh, pretože predstavujete spojenie medzi projektom a obchodom, prechod od plánovania do reality. Pritom budete riešiť rôzne projektové požiadavky, stavebné predpisy a prípadné problémy.

• Pre túto prácu neexistuje žiadna príručka, pretože každý veľký stavebný projekt prináša jedinečné vlastné problémy. Budete teda flexibilne uvažujúci človek, ktorý si vychutnáva nachádzanie individuálnych riešení neočakávaných komplikácií.

• Užitočné bude pozadie v oblasti stavebného inžinierstva, pozemného staviteľstva alebo strojného inžinierstva a skúsenosti so stavebnými projektami. Čo však skutočne potrebujeme, je vaše nadšenie učiť sa a vašu schopnosť, kombinovať technické vyjadrovanie sa s ľudskými  zručnosťami.

Pozrite si naše pracovné úlohy pre terénnych technikov

Výskumno-vývojový technik

• Výskum a vývoj je hnacou silou nášho biznisu a súčasťou našej DNA. Je to spôsob, ako v inováciách prekonávame našich konkurentov a dôvod, prečo každoročne investujeme 5% nášho obratu do hľadania nových riešení v systémoch diamantového vŕtania, meracích nástrojov, požiarnych zábran, ukotvení a ďalších prvkov.

• Ako výskumno-vývojový technik budete pracovať s najpokročilejšími technológiami od úplnej počiatočnej fázy.

• Veríme, že veľké nápady môžu prichádzať z každej strany. Budete teda súčasťou pestrého výskumného tímu, ktorý sa bude skladať z absolventov magisterského štúdia, absolventov PhD štúdia a skúsených profesionálov so špecifickými aj všeobecnými odbornými znalosťami.

• Ak vaše nápady predbehnú dobu, necháme ich dôsledne patentovať, čo nám umožní rozvinúť ich v budúcnosti do inovácií.

• Budete zapojený do vývoja produktov počas celého ich životného cyklu, a to s hmotnými výsledkami v každom jednotlivom prípade. To znamená veľkolepý pocit zavŕšenia a jedinečný náhľad do spôsobu fungovania sveta.

• Tiež to znamená oboznámenie sa s každou funkciou v rámci procesu – výrobou, prevádzkou, dodávkou, projektovým riadením, marketingom a obchodom – nakoľko vidíte, ako váš produkt postupuje reťazcom.

• Vzhľadom na priamu spoluprácu s našimi zákazníkami a výrobnými zariadeniami na celom svete je súčasťou vašej práce zabezpečenie prepojenia medzi teoretickou a praktickou aplikáciou našich produktov.

• Disponujeme laboratóriami, zameranými na výskum a vývojovými špičkovej svetovej triedy v mestách Schaan (Lichtenštajnsko), Kaufering (Nemecko), Šanghaj (Čína) a Irving (Texas, USA). Každé je vybavené najmodernejšou technikou na simuláciu aplikácií a vykonávanie testov.

Pozrite si naše technické pracovné úlohy vo výskume a vývoji

Softvérový technik

• Ako softvérový technik budete pomáhať pri tvorbe a kódovaní softvérových riešení, ktoré nás skutočne odlišujú.

• Budete tiež pomáhať našim klientom používať náš softvér tak, aby ho dokázali ľahko pochopiť. Môže ísť o riešenie problémov, prezentáciu výukových programov alebo vytváranie užívateľských návodov.

• Je to viac ako len technická úloha: budete potrebovať aj silné komunikačné schopnosti a schopnosť pracovať s ľuďmi. Väčšina práce spočíva v prepise čistého kódu do technickej reči, ktorej zákazník dokáže porozumieť.

• Budete mať neustály priamy prístup k našim zákazníkom aj k našim produktovým a marketingovým tímom, takže môžete preorganizovať ich potreby a spôsob interpretácie softvéru.

• Môžete očakávať prácu na skutočne zaujímavých produktoch, napríklad riešenia pre výpočet zaťaženia, určenie záťažových tolerancií a posúdenie umiestnenia výstuže.

• Okrem toho budete pomáhať pri vývoji niektorých testovacích programov, ktoré používame v našich výskumných a vývojových laboratóriách, pričom niekedy budete spolupracovať s externými výskumnými ústavmi a univerzitami.

• Uvidíte výrobok používaný v rôznych generáciách – od projektu k projektu, od aktualizácie k aktualizácii – a uistíte sa, že každý nový prínos sa vezme na vedomie a efektívne sa využije. Predpokladom je dosiahnutý titul zo softvérového inžinierstva, výpočtovej techniky, informatiky, matematiky, fyziky alebo štatistiky. Osobitne uprednostňujeme váš záujem o učenie a schopnosť preložiť technické vyjadrovanie ľuďom, ktorí sú viac zvyknutí pracovať s náčrtníkom alebo vŕtačkou.

Pozrite si naše pracovné úlohy v softvérovom inžinierstve