Naša spoločenská zodpovednosť

V každom čase vyzývame členov tímov, aby vstali od písacieho stola, vyhrnuli si rukávy a pripojili sa k nám pri našich rozmanitých aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prostredníctvom zapájania sa do života komunity a tímovej práce chceme zvýšiť vaše potešenie z chodenia do práce a rozšíriť vaše skúsenosti.

Uvádzame niekoľko spôsobov, ktorými sa môžete zapojiť:

Domov pre ľudskosť – nechajte svoju prácu na niekoľko dní bokom a pomáhajte stavať domy pre ľudí, ktorí nemajú domov ani finančné prostriedky na kúpu alebo prenájom. Budete súčasťou tímu, ktorý buduje podpery, kladie tehly, pokrýva strechy a osobne odovzdáva kľúče novým nájomcom.

 

Deň starostlivosti – strávte deň prácou v potravinovej banke alebo v útulku pre zvieratá, rozvozom jedál alebo upratovaním okolia. Môžete natierať plot alebo upevňovať kĺzačku na detskom ihrisku, starať sa o staršieho človeka alebo navštíviť školu a porozprávať dievčatám o kariére v stavebníctve.

Bambusové stavby – pripojte sa k nášmu tímu v skúmaní bezpečných a účinných spôsobov stavby domov z bambusu pre ľudí v rozvojových krajinách. Je to súčasťou našej kampane boja proti životu pod hranicou chudoby poskytovaním našich nástrojov a odborných znalostí na trvalo udržateľnú výstavbu.

Nadácia Hilti – projekty prinášajúce nádej

Nadácia Hilti bola založená v roku 1996 s cieľom pomôcť znevýhodneným ľuďom nadobudnúť nezávislosť a sebaurčenie. Aktivity nadácie podporujú trvalo udržateľné projekty v rozličných odvetviach na celom svete.

Tieto projekty sú kvantifikovateľné a možno ich replikovať a po úvodnej fáze by sa mali vedieť financovať sami. Nadáciu finančne podporuje rodinná nadácia Martina Hiltiho (Martin Hilti Family Trust) aj skupina Hilti, ktorá priamo prispieva na projekty Nadácie Hilti dvomi percentami svojich ročných ziskov. 

Tento pozoruhodný príspevok je možný vďaka prístupu zamestnancov spoločnosti Hilti, ktorí prejavujú veľké nadšenie, know-how a skúsenosti pri vytváraní úspechu skupiny Hilti. Okrem zapojenia sa do mnohých projektov Nadácie sa zamestnanci spoločnosti Hilti tiež osobne angažujú v miestnych projektoch, ktoré realizujú organizácie Hilti na úrovni jednotlivých krajín. 

 My všetci prejavujeme veľkú osobnú obetavosť prácou na spúšťaní a úspešnom rozvíjaní významných a inovatívnych projektov. Nadácia je aktívna v rozličných oblastiach, od kultúry a cenovo dostupného bývania až po pomoc pri prírodných katastrofách, vzdelávanie a sociálne podnikanie. 

Tento široký prístup odráža obrovskú diverzitu v skupine Hilti, ktorá zamestnáva 30 000 ľudí zo všetkých kultúr a jazykových oblastí sveta. Nadácia Hilti, rodinná nadácia Martina Hiltiho a skupina Hilti presadzujú tieto projekty s cieľom podporiť znevýhodnených ľudí a ukázať, koľko dobra sa dá dosiahnuť, keď sa využije príležitosť. Tieto iniciatívy sú tiež určené na to, aby dávali nádej. Niekedy stačí malý krok, vykonaný kdekoľvek na svete, aby ľudia, rodiny a celé spoločenstvá mohli trvale prospievať.

Pre viac informácií o Nadácii Hilti a jej projektoch navštívte stránku: www.hiltifoundation.org