Práca v Hilti

Ľudí, ktorí pracujú v spoločnosti Hilti, spája určitý spoločný spôsob myslenia. Sú odhodlaní a usilovní a poskytujú našim zákazníkom tie najlepšie služby. Za to dostávajú príležitosť vybudovať si neobyčajne rozmanitú a dynamickú kariéru. Mnoho z našich zamestnancov pre nás pracuje už 20 či 30 rokov - čo je dôkaz, ako veľmi si ich ceníme a odmeňujeme za ich prínos.

 

Spoločnosť Hilti je jedinečným miestom na prácu práve vďaka svojej kultúre zameranej na vysoký výkon. Naša kultúra je založená na kombinácii osobného výkonu, tímovej práce a podpory. Sme nároční, ale aj starostliví. Od zamestnancov veľa vyžadujeme, ale zároveň im dôverujeme.

Ukážte nám, čo dokážete a my vám ponúkneme príležitosti posúvať sa vpred – pracovať v zahraničí, vyskúšať si rôzne pracovné pozície a pôsobiť na mnohých trhoch. Je to skvelý spôsob, ako naplniť svoje ambície a dosiahnuť vzrušujúcu kariéru, po akej túžite. 

Nebojíme sa byť iní

Náš obchodný úspech je v inakosti. Naše inovácie umožňujú našim zákazníkom stavať rýchlejšie, bezpečnejšie a odvážnejšie. 

Porážame konvencie. Budeme od vás očakávať spochybnenie zaužívaných postupov, vyjadrenie nových nápadov a vybočenie z radu. Preto budete pravidelne v kontakte so senior manažmentom, ktorý si vaše myšlienky vypočuje. 

 

Naše pracoviská sú otvorené výnimočným osobnostiam s nevyčerpateľnou vášňou a energiou veci stále zlepšovať. Zároveň vyžadujeme záväzok vždy dokončiť začaté. Potrebujeme odvahu riskovať pri ceste za väčšími úspechmi.

Ale namiesto toho, aby ste museli riskovať sami, vždy budete mať podporu skvelej spoločnosti - ľudí z rôznych oblastí, ktorí sa snažia každodenne pomáhať našim zákazníkom rozvíjať ich podnikanie. 

Za vaše výsledky vás hneď odmeníme

Váš úspech nie je len vo vašom, ale aj v našom záujme, preto investujeme do vašich školení a budeme so záujmom sledovať vaše kariérne pokroky. Súčasťou toho je aj pravidelný osobný koučing. Je to síce náročné na čas, ale podľa nás nevyhnutné. Vďaka tomu vieme o vašich úspechoch a môžeme vám pomôcť pokračovať v dobrých výkonoch – pre nás, pre našich zákazníkov, aj pre vaše vlastné ambície.

Urobte na nás dojem vašimi zručnosťami a my vám dáme vám príležitosť stať sa lídrom hneď ako na to budete pripravení. Fakt, že až 80% našich manažérskych pozícií je obsadených internými kandidátmi, hovorí sám za seba. 

 

Máme tiež veľmi dôkladný proces hodnotenia zamestnancov, aký v iných firmách nenájdete. Všetci zamestnanci sú každoročne hodnotení v rámci procesu zosúlaďovania kariérnej výkonnosti. Vďaka nemu dokážeme zosúladiť talenty s príležitosťami – rozvíjať schopnosti ľudí na ich aktuálnych pozíciách, alebo ich stimulovať novými pracovnými úlohami alebo novými pozíciami. Takýmto spôsobom nájdeme vhodných ľudí na konkrétne úlohy a dokážeme tímy posúvať ďalej osobnostne aj profesionálne.

V žiadnej inej globálnej spoločnosti by ste nemohli prejsť napríklad z predaja na ľudské zdroje, alebo z inžinierstva v Nemecku na finančné oddelenie v Dubaji. V Hilti vám to umožníme. Nech si svoju kariéru predstavujete akokoľvek, pri dostatočnom odhodlaní a výsledkoch sa vám všetko môže splniť. 

Filozofia úspechu a podpory, zábavy a odmeny

Naše vysokovýkonné pracoviská sú zároveň kanálmi pozitivity a sieťami podpory. Ako hovorí zakladateľ našej spoločnosti:

„Považujem za svoju úlohu vytvárať firemné prostredie, v ktorom si každý jeden človek rozvíja vôľu uspieť a zapojiť sa, ale zároveň môže pracovať v uvoľnenej atmosfére. Podľa mňa je práve toto najdôležitejšou úlohou manažmentu a etickou zodpovednosťou podnikateľa.“

Martin Hilti, zakladateľ

Sme presvedčení, že rast spoločnosti a osobný rast idú ruka v ruke, poháňajú sa navzájom, a tak dávame našim ľuďom obrovskú mieru samostatnosti, aby museli uplatniť podnikateľského ducha, zdravý úsudok, prebrali zodpovednosť a slobodne prijímali rozhodnutia. Keď pociťujú dostatočné ocenenie, dôveru a oprávnenie konať, dosahujú najvyššie výkony s vedomím, že ich budeme plne podporovať. 

Spoločenská zodpovednosť a angažovanosť

Považujeme sa za partnera kdekoľvek vo svete, kde pôsobíme. V súlade s našou filozofiou budovania lepšej budúcnosti sa snažíme viditeľne a udržateľne prispievať k zlepšovaniu lokálnych životných a pracovných podmienok. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je pomáhať ľuďom, aby sa naučili pomáhať si sami. 

Tento spôsob myslenia vychádza z osobného príkladu zakladateľa našej spoločnosti, Martina Hiltiho, ktorý spoločenskú zodpovednosť nechápe ako povinnosť, ale ako niečo celkom prirodzené.