Ocenenia

Naše ocenenia a uznania

Rok čo rok sa s hrdosťou umiestňujeme v rebríčku najlepších pracovných miest na svete. Toto ocenenie je založené na nestranných firemných prieskumoch, ktoré zhromažďujú názory našich pracovníkov o práci pre Hilti.

Okrem toho získavame rôzne významné ocenenia za dizajn. Mnohé z týchto ocenení vyzdvihujú naše produkty za ich inovatívnosť a prínos pre spoločnosť.

Ocenenia zamestnávateľa

Naše trvalé umiestnenie na zozname najlepších svetových zamestnávateľov jasne vypovedá o tom, aké je to pracovať v  Hilti. V ďalšom texte sa spomínajú niektoré z našich národných a medzinárodných ocenení. Podstatne viac sa môžete dozvedieť na našich lokálnych stránkach v sekcii Kariéra.

Hilti je najlepším zamestnávateľom v SR

Hilti Slovakia tento rok opäť získala ocenenie „Best Employer 2016“ v externom prieaskume spokojnosti zamestnancov uskutočneného spoločnosťou Aon Hewitt. Hlavným kritériom pre udelenie titulu Aon Best Employer v rámci tejto štúdie je hodnotenie firmy vlastnými zamestnancami. Hodnotenie probieha vo firmách prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dlhodobé analýzy spoločnosti Aon Hewitt ukazujú, že motivovaný zamestnanec o svojej firme rozprává pozitívne, spojuje s ňou svoju budúcnosť a vynakladá úsilie naviac, ktoré firme pomáha zlepšovať  obchodné výsledky.

2016 - Hilti Slovakia dosiahla ocenenie "Best Employer"
2015 - Hilti Slovakia dosiahla ocenenie "Best Employer"
2014 - Hilti Slovakia dosiahla ocenenie"Best Employer"

Ocenenie Great Place to Work (Skvelé miesto na prácu)

Inštitút Great Place to Work® je globálna výskumná, poradenská a školiaca firma, ktorá pomáha organizáciám vytvárať a udržiavať dôveryhodné pracovné prostredie. Spoločnosť dokáže podávať výnimočný výkon vtedy, ak je schopná vytvoriť prostredie, v ktorom je každý prínos jednotlivca dostatočne odmenený a vážený.

2016 - Hilti Europe sa umiestnila na 10. mieste v rebríčku Best Workplaces in Europe

2015 – Hilti sa umiestnila na 22. mieste v rebríčku World’s Best Multinational Workplaces

2015 – Hilti Europe sa umiestnila na 12. mieste v rebríčku Best Workplaces in Europe​

SPOLOČNOSŤ POZÍCIA
AbbVie 8
Admiral Group 9
Hilti 10
H&M 11
Volkswagen Financial Services 12
Year
2016
Rebríček Fortune 100 Best Companies to Work For

Každý rok sa časopis Fortune spojí s organizáciou Great Place to Work®, aby spolu vykonali najrozsiahlejší prieskum spokojnosti zamestnancov v amerických korporáciach. Tento anonymný prieskum má dve časti:

Index dôvery, v ktorom sú zamestnancom kladené otázky o ich spokojnosti s prácou, dôveryhodnosti vedenia a pocite kamarátstva, a Audit kultúry, ktorý skúma náborové postupy, školenia, internú komunikáciu, úsilie o diverzitu, ako aj platy, benefity a programy uznania.

2015 – Hilti sa umiestnila na 89. mieste v rebríčku Fortune 100 Best Companies to Work For

2015 – Hilti sa umiestnila na 68. mieste v rebríčku Fortune 100 Best Companies to Work For Millenials

SPOLOČNOSŤ POZÍCIA

Wellstar Health System

87

The Cheesecake Factory 

88
Hilti 89
Adobe Systems 90
Capital One Financial Corporation 91
Year
2015
Website
Rebríček The Sunday Times 100 Best Companies to Work For

Toto každoročné hodnotenie najlepších zamestnávateľov je vo Veľkej Británii jednou z najvýznamnejších biznis udalostí roku. Hodnotenie je založené výhradne na názoroch zamestnancov. Personál vypĺňa anonymné dotazníky o ich motivácii a šťastí v práci a o postojoch a hodnotách ich nadriadených. Metódy zberu dát sa v značnej miere uznávajú ako najrozsiahlejší prieskum angažovanosti pracovníkov vo Veľkej Británii.

2016 – Hilti sa umiestnila na 26. mieste v rebríčku The Sunday Times 100 Best Companies to Work For

SPOLOČNOSŤ POZÍCIA
Bravissimo 24
PHD 25
Hilti 26
Penninsula Business Service 27
Cook 28
Year
2015
Ocenenia za dizajn produktu

Naše produkty získavajú niektoré z najvýznamnejších dizajnových ocenení v rámci odvetvia. Tu sú niektoré z našich nedávnych úspechov.

Ocenenie Good Design

Ide o najstaršie a najprestížnejšie dizajnové ocenenie na svete, ktoré sa zaoberá priemyselným, produktovým a grafickým dizajnom. Návrhy sa oceňujú z hľadiska inovácie, trvácnosti, kreativity, technológie, materiálu a environmentálne zodpovedného dizajnu. Pre nás je najdôležitejšie, že sudcovia hodnotia ľudský faktor, napríklad mieru, v ktorej výrobok dokáže povzniesť životy ľudí prostredníctvom sily skvelého dizajnu.

2012 - Hilti vyhrala 1 ocenenie Good Design Award Chicago

2011 - Hilti vyhrala 6 ocenení Good Design Award Chicago

2010 - Hilti vyhrala 5 ocenení Good Design Award Chicago

Ocenenie iF Product Design

O toto ocenenie, založené v roku 1954, každoročne súťaží viac ako 2 000 kandidátov z 37 krajín. O víťazovi rozhodujú renomovaní experti, pričom najlepšie produkty získajú iF pečať výnimočnej kvality dizajnu. V roku 1957 Hilti získala svoju prvú cenu iF Product Design za svoje originálne kotviace zariadenie Schlagdübel Gerät a od tej doby naše produkty vyhrávajú naďalej.

2015 - Hilti vyhrala 5 ocenení iF Product Design

2014 - Hilti vyhrala 8 ocenení iF Product Design

2013 - Hilti vyhrala 5 ocenení iF Product Design

Red Dot Award

Toto ocenenie posudzuje výrobky z hľadiska inovácie dizajnu, funkčnosti, ergonomických kritérií a emočného obsahu, ako aj životnosti a trvalej ekologickej udržateľnosti. Do súťaže sa v roku 2015  prihlásilo asi 5 000 výrobkov z približne 50 krajín, ktoré posudzovala porota zložená zo 40 medzinárodných expertov na dizajn. Hilti získala ocenenie Red Dot Awards každý rok od roku 2004. V roku 2010 sme boli mimoriadne poctení cenou Red Dot Design Team of the Year, ktorá sa môže udeliť iba raz za celú doby existencie spoločnosti.

2016 - Hilti získala Red Dot "Best of the Best" ocenění

2015 – Hilti získala 6 ocenení Red Dot

2014 – Hilti získala 5 ocenení Red Dot

2013 – Hilti získala 6 ocenení Red Dot

2010 – Hilti získala cenu Dot Design Team of the Year

MX MANUFACTURING EXCELLENCE AWARD

Výrobný závod Hilti v Schaane (Lichtenštejnsko) získal za rok 2016 ocenenie „Manufacturing Excellence“ v kategórií výrobné inovácie. Ocenenie vyhlasované Technickou univerzitou v Berlíne je udelované za najlepšie postupy v priemyslovej výrobe v rámci nemecky hovoriacich krajín.
 
2016 – Hilti získala ocenenie za inováciu vo výrobných procesoch - Process Inovation MX Award