Hilti Slovakia je opäť medzi najlepšími zamestnávateľmi v SR

Veľmi nás teší, že Hilti Slovakia opäť získala ocenenie ,,Best Employer 2016 “ v externom prieskume spokojnosti zamestnancov, realizovanom spoločnosťou AON Best Employers.

Hlavným kritériom pre udelenie titulu Aon Best Employer je hodnotenie firmy vlastnými zamestnancami. Hodnotenie vo firmách prebieha prostredníctvom prieskumu, realizovaného  formou dotazníkov.
 
Najlepší zamestnávatelia majú výrazne viac motivovaných zamestnancov, ktorí sa o svojom zamestnávateľovi vyjadrujú pozitívne, svoju budúcnosť spájajú so spoločnosťou a ich produktivita je vysoká.

 

Kľúčovú úlohu pre udelenie titulu zohrávajú výsledky spoločnosti v 4 sledovaných indexoch:
 
1. Miera motivovanosti zamestnancov
2. Dôveryhodné vedenie
3. Kultúra vysokej výkonnosti
4. Značka zamestnávateľa