Podpora flexibility

"Podporujeme nadšenie našich zákazníkov a tvoríme lepšiu budúcnosť." Tento sľub je jadrom našej podnikovej kultúry a je motorom nášho záväzku vyvíjať nové inovatívne produkty a služby. So zameraním na zákazníka investujeme značné úsilie a zdroje, aby sme našli nové riešenie, ktoré prinesú efektívnejšie pracovné postupy. Spolu s členmi našich tímov sme hrdí na našu reputáciu "skvelého miesta pre prácu".

 

Pravidelne revidujeme naše interné postupy, aby sme vytvorili čo najlepšie pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. Je to náš spôsob, ako odmeniť tých, ktorí venujú svoj čas, energiu a odborné znalosti, aby pomohli našim zákazníkom uspieť. Vďaka tomu z toho máme prospech všetci. Pozrite sa na niektoré z našich flexibilných pracovných riešení a na to, ako to pomáha našim zamestnancom nájsť správnu rovnováhu medzi ich súkromným životom a ich kariérou v Hilti.

"Poskytujeme flexibilné riešenie, ktoré našim zamestnancom ponúka príležitosť riadiť prácu flexibilným spôsobom tak, aby to vyhovovalo ich potrebám."

Sabine Krauss, Globálny líder oddelenia ľudských zdrojov

Pozrite sa na niektoré z našich flexibilných pracovných riešení a na to, ako to pomáha našim zamestnancom nájsť správnu rovnováhu medzi ich súkromným životom a ich kariérou v Hilti.

Môj pracovný čas

Naši zamestnanci si môžu organizovať dohodnutú pracovnú dobu flexibilne podľa svojich potrieb. To poskytuje väčšiu flexibilitu nielen pre zamestnancov, ale aj pre spoločnosť.

 

"Dobrý deň, volám sa Emma z právneho tímu vo Veľkej Británii a chcela by som sa podeliť o to, ako ma Hilti podporuje v starostlivosti o môjho malého syna."

Moje pracovné volno

V Hilti poskytujeme možnosť zamestnancom, aby si vybrali voľno, čas pre seba. To môže trvať niekoľko dní alebo to môže znamenať dlhšiu dobu neprítomnosti na plnenie osobných želaní.
 

"Dobrý deň, ja som Étienne, obchodný kouč vo Švajčiarsku a chcel by som sa podeliť o to, ako ma Hilti podporilo, keď som sa rozhodol, že si vezmem voľno vo forme Sabbaticalu.

Môj rodinný čas

Niekto by možno chcel dlhšie voľno po narodení detí, niekto iný môže potrebovať čas, aby sa staral o svojich rodičov. Spoločnosť Hilti ponúka flexibilitu, ktorú zamestnanci potrebujú, aby mohli reagovať na zmeny v rodinnom prostredí, či už ide o zmenu pracovného času, neplatené voľno alebo ďalšie voľno.

 

"Ahoj, ja som Anne z právneho tímu v USA a chcem sa podeliť o to, ako ma Hilti podporovalo v čase, keď som porodila svoje druhé dieťa."

Moje pracovné miesto

Nie všetky funkcie a činnosti vyžadujú neustálu prítomnosť zamestnancov v kancelárii. Vytvárame väčšiu voľnosť tým, že ponúkame riešenia, ako je napríklad vzdialená práce či práca z domu, takže úlohy môžu byť dokončené odkiaľkoľvek.

"Dobrý deň, som Ximena a som marketingová manažérka. Pracujem pre našu centrálu v Lichtenštajnsku. Ako matka oceňujem, že mi Hilti poskytuje veľa flexibility a pomoci: v prípade potreby môžem pracovať z domova a organizovať si úlohy podľa potrieb svojej rodiny.“

Môj dôchodok

Po rokoch intenzívneho zamestnania sa priority môžu zmeniť. Máme niekoľko možností pre zamestnancov, ktorí sú vo veku odchodu do dôchodku.

"Dobrý deň, som Ady z predajného tímu vo Veľkej Británii a rád by som sa podelil o to, ako sa mi podarilo pokračovať v práci, ktorú mám rád, miesto toho, aby som odišiel do dôchodku."

Čo robíme

Zistite, čo robíme, aby sa Diverzita & Inklúzia stala súčasťou nášho každodenného života.