Vytvárenie povedomia

Keďže budeme naďalej rásť ako vysoko výkonný globálny tím, všetci v Hilti potrebujú pochopiť, čo v skutočnosti znamená D&I. Všetci si musíme byť vedomí nášho vnímania a správania, a nášho vplyvu na ostatných.

Aby sa tak stalo, vytvorili sme rad workshopov a integrovali sme D&I do našich existujúcich vzdelávacích programov.

 

To naozaj pomáha ľuďom pochopiť a zapojiť sa do D&I. Aby sme si udržiavali prehľad o pokroku vo vnímaní D&I medzi zamestnancami, pridali sme do ročného prieskumu zamestnancov časť "Angažovanosť a inklúzia".

Pochopenie D&I

Rozmanitosť čiže Diverzita znamená nielen to v čom sa líšime, ale aj to čím sme si podobní. Aby sme našim zamestnancom vysvetlili čo D&I znamená, používame analógiu stromu (ktorú môžete vidieť vo videu tu).

Listy stromu a kmeň predstavujú všetky prvky rozmanitosti, ktoré môžete ľahko vidieť. Ale rovnako dôležité je aj to, čo je pod povrchom - korene. Zásadné časti stromu, ktoré sú skryté pohľadu. To sú neviditeľné aspekty rozmanitosti.

 

Aby mohol strom rásť, potrebuje tiež slnko, dážď a pôdu bohatú na živiny: správne prostredie. Inklúzia znamená privítanie, oceňovanie a rešpektovanie rozdielov, ale aj spojenie s ľuďmi, ktorí sa od nás odlišujú. To nám pomáha nájsť nové perspektívy, ktoré vedú k bohatšiemu a kreatívnejšiemu pracovnému priestoru.

Zakotvenie D&I do procesov týkajúcich sa priamo našich zamestnancov

Náš kompetenčný model je globálnym rámcom pre výber, rozvoj a koučovanie našich zamestnancov za použitia pevných, jednotných dimenzií týkajúcich obchodného správania s cieľom zlepšiť výkonnosť. Podrobne sme ho preštudovali, aby sme si boli istí, že v ňom neexistujú žiadne zabudované predsudky, ktoré by nepodporovali náš záväzok k D&I. Tiež sme pridali dimenziu "spolupráca s ostatnými", aby sme túto dôležitú kompetenciu zohľadnili vo všetkých našich hodnoteniach.

 

Ďalšie procesy týkajúce sa našich ľudí boli tiež revidované, aby sme zaistili, že budeme inkluzívnejším a otvorenejším pre diverzitu. Napríklad sme začlenili jeden workshop týkajúci sa predsudkov do vzdelávacieho programu našich lídrov. Lídri tímov sa tam učia, ako používať nástroje, ktoré im pomáhajú spraviť objektívnejšie a lepšie rozhodnutie.

Aby sme zaistili inkluzívnejšie pracovné prostredie, našli sme flexibilnejšie spôsoby práce a podporujeme tak potreby našich zamestnancov v rôznych životných fázach. Najprv sme vyvinuli moderný globálny katalóg pre flexibilitu na pracovisku. 

 

Teraz sa v celosvetovom meradle zavádzajú riešenia podľa miestnych potrieb a právnych požiadaviek. V Hilti Slovakia je možné využiť prácu odkiaľkoľvek (pre vybrané oddelenia), vziať si platené voľno v prípade choroby, vziať si neplatené pracovné voľno, alebo pracovať na skrátený úväzok.