• Ázii a Pacifiku
  • Afrike
  • Strednom východe
  • Európe
  • Severnej Amerike
  • Južnej Amerike

Zamestnávame 30 000 ľudí, pôsobíme vo viac ako 120 krajinách po celom svete.

25,000 Počet pracovných dní strávených na workshopoch firemnej kultúry (2016)
88% Zamestnancov, ktorí nastúpili do Hilti v posledných dvoch rokoch, je stále zamestnaných vo firme (úroveň úspešnosti integrácie v roku 2016) 
77% Percento otvorených manažérskych pozícií, obsadených internými kandidátmi
40 Priemerný počet nových produktov každoročne uvedených na trh
6% Tržieb investovaných do výskumu a vývoja v roku 2016
10,000 Počet výrobkov v celom produktovom portfóliu
91% Zamestnancov sa zúčastnilo nášho interného prieskumu zamestnancov v roku 2016
93% Zamestnancov je hrdých na prácu pre Hilti
85% Zamestnancov by odporučilo Hilti ako dobrého zamestnávateľa
 

Zvoľte lokalitu, aby ste sa dozvedeli viac

Hilti centier v Európe

Hilti centier v Ázii a Pacifiku

Hilti centier v Afrike

Hilti centier na Strednom východe

Hilti centier v Severnej Amerike

Hilti centier v Južnej Amerike

 

Zvoľte lokalitu, aby ste sa dozvedeli viac

 

Select a region

Select a country

Cancel
 
 
 
 
 
 

Voľné pracovné miesta

Ste pripravení na nové pracovné úlohy? Pozrite si naše najnovšie voľné pracovné miesta, ktoré môžete filtrovať podľa oblasti podnikania alebo krajiny. Ak nenájdete ideálnu pozíciu hneď, nezabudnite zoznam priebežne kontrolovať, pretože naše aktuálne voľné pracovné miesta stále aktualizujeme. Prípadne nám môžete poslať žiadosť aj bez vyzvania.

Postavenie najlepšieho zamestnávateľa

Trvale sa umiestňujeme medzi najlepšie miesta na prácu na svete. Súčasne sú naše produkty oceňované za ich schopnosť obohatiť spoločnosť prostredníctvom ich inovatívnej konštrukcie a dlhodobého dopadu na ľudstvo.

Naša spoločenská povinnosť

Všetkých našich pracovníkov vyzývame, aby sa zapojili do života komunity – či už ide o výstavbu domov pre znevýhodnených ľudí alebo výstavbu bezpečnejších ihrísk. Zistite čo ešte robíme v susedstvách na celom svete.

„Ak chcete veľkú zodpovednosť, tu ju máte. Stačí robiť svoju prácu mimoriadne dobre a žiadať o ňu. Najschopnejší ľudia v Hilti nadobudnú skúsenosti v rozličných pracovných úlohách v rôznych krajinách. Skutočne sa vám podarí robiť všetko, čo si zaumienite.“

Candice Mellier, Stážistka globálneho programu, Lichtenštajnsko